Kutse taotlemise eeltingimused:
1. töökogemus mootorsõidukijuhi õpetajana VÕI  kõrghariduse omamine;
2. mootorsõidukijuhi õpetajale ettenähtud koolituse läbimine;
3. vanus vähemalt 21 aastat;

  Kutse taotlemiseks tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:
1. Kutse taotlemise avaldus
2. koopia isikut tõendavast dokumendist
3. mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistuse koopia või väljatrükk registrist (kui on olemas) VÕI  kõrgharidust tõendav dokument
4. vastava kategooria mootorsõidukijuhi juhiloa koopia
5. portfoolio (tööalase kompetentsuse tõendamiseks; nõuded portfooliole www.autokoolideliit.ee)
6. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. Kutse taotlemise tasu on 153 €, ülekande saab teha Eesti Autokoolide Liit MTÜ arvelduskontole  EE312200221010227076

.