EAKL edumeelsed autokoolid on võtnud endale  riiklikult kehtestatud autokoolide nõuetele täitmiseks lisakohustused, et parandada sõidukijuhtide ettevalmistamise taset, suurendada oma tegevuses läbipaistvust, olla ausad õpilaste ja riigi suhtes, aidata kaasa liiklusohutusele.
EAKL edumeelsete koolide nõuded võttis EAKL üldkoosolek vastu 12.09.2014, igal aastal on plaanis vastavalt vajadusele nõudeid värskendada.
Autokoolid, kes kinnitavad edumeelsete koolide nõuete täitmist, on leitavad rubriigist EAKL, nõuetega saab tutvuda  siin: