Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid tuleb kutse andjale esitada hiljemalt: 22.04.2019

Et osaleda järgmisel kutse taotlemise või taastõendamise voorus, on selleks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg 22.04.2019   Ootame aktiivset osavõttu!