Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid tuleb kutse andjale esitada elektrooniliselt. Hindamiskomisjon kutsutakse kokku, kui on laekunud 5 taotlust.

 Ootame aktiivset osavõttu!