Liikmemaks on järgmine.
  • Püsitasu autokooli kohta aastas - 44,74 eur
  • Iga õpetaja kohta - 6,39 eur
  • Sisseastumismaks - 63,91 eur