• Sõidukijuhtide väljaõppe taseme tõstmine ja liiklusohutuse parendamine koostöös Maanteeameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riikliku Politsei-ametiga ja kohalike omavalitsustega.
  • Olla tegevuse koordineerijaks autokoolide, Maanteeameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja kohalike omavalitsuste vahel.
  • Õppematerjalide ja -metoodika väljatöötamine ning levitamine.
  • Aidata kaasa autokoolide organisatsioonilise ja metoodilise tegevuse kvaliteedi tõstmisele.