15. sept Maanteeamet avas uut liiklusseadust tutvustava kodulehe Lenno Põder

Maanteeamet avas uue kodulehe, milles jagatakse informatsiooni tuleval aastal jõustuva liiklusseaduse muudatuste kohta.
Avatud kodulehe eesmärgiks on tutvustada kõiki liiklejaid puudutavaid muudatusi seoses uuel aastal jõustuva liiklusseadusega. Uude seadusse on koondatud ka kõik rahvusvaheliste kokkulepetega seotud muudatused.

Liiklusseaduse muudatused on esitatud kategooriate kaupa, et liiklejatel oleks võimalikult lihtne leida üles just neid puudutavat infot muudatuste kohta. Esialgne veebilehekülg ei sisalda praegu veel kõiki liiklusseaduse muudatusi, kuid jooksvalt lisatakse täiendavat informatsiooni.

Kodulehele lisatakse jooksvalt ka seadusemuudatusega seonduvad Maanteeameti pressiteated.

Riigikogu võttis 17. juunil 2010 vastu aastaid ette valmistatud uue liiklusseaduse, mis hakkab kehtima järgmise aasta jaanuarist.

Veebilehte saab külastada aadressil: www.mnt.ee/liiklusseadus2011/